sahypa_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap
Bahalar

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgeýär.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size sitata ibereris.

MOQ

Hawa, köp sargytlary kabul edýäris.MOQ bir

Şahadatnamalar we resminamalar

Hawa, gelip çykyş şahadatnamalaryny we ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny we isleg boýunça beýleki eksport resminamalaryny öz içine alýan resminamalary berip bileris

Eltip bermegiň wagty

1. Gowşuryş möhleti, goýum tölegini alandan 3-5 gün soň.

2. Gurşun wagty bilen getiren zatlarymyz üçin, getiren wagtymyza görä gowşurar.

Töleg usullary

1. shüklemezden ozal 100% T / T goşýarys.

2. Gurşun wagty bolan zatlar üçin 30% öňünden goýum, ýüklemezden 70% balans

3. Hytaýda wekiliňiz bar bolsa, RMB geçirmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kepillik

1. Adaty kepillik täze we asyl zatlar üçin bir ýyl.

2. Enduser kepillik möhletini uzaltmagy talap edýän bolsa, goşmaça çykdajylar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Eltip bermek usuly

1. Fedex, DHL, TNT we UPS bilen iberýäris.

2. Bu göterijiler bilen baglanyşykly hasabyňyz bar bolsa, ýüklemäni özüňiz bron edip bilersiňiz.

3. Hytaý agentiňize iberiň, eltip bermek mugt.

Ippingük daşama tölegleri

Satyn alyjy iberiş bahasyny töleýär.we siziň üçin ykdysady we çalt daşaýjy tapmaga kömek ederis.

Bank hasaby

1. RMB Transfer üçin, RMB hasaby bermek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2. USD ýa-da Euroewro Transfer üçin USD ýa-da Euroewro hasaby bermek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Kollet awtomatlaşdyryş enjamlary ş

“Collet Automation Equipment Co., Limited” “Xiamen RuiMingSheng Trading Co., Ltd” -iň şahamçasydyr.

“Collet Automation Equipment Co., Limited” söwda we tölegleri almak / ibermek üçin HK-da hasaba alyndy.Performa hasap-fakturasyndaky bank hasaby üçin "Collet Automation Equipment Co., Limited" adyny hem ulanýarys.

“Xiamen RuiMingSheng Trading Co., Ltd” -niň iş işi Hytaýyň materiginiň Sýamen şäherinde.Shük daşamak porty hem Sýamenden.