sahypa_banner

önümleri

Bent Newada 330104-00-06-10-02-00 3300XL 8 mm ýakynlyk synaglary

gysga düşündiriş:

Haryt belgisi: 330104-00-06-10-02-00

marka: Bent Newada

bahasy: 400 $

Eltip beriş wagty: Bir Stockada

Töleg: T / T.

iberiş porty: xiamen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Önümçilik Newada Newada
Model 330104-00-06-10-02-00
Maglumat sargyt etmek 330104-00-06-10-02-00
Katalog 3300 XL
Düşündiriş Bent Newada 330104-00-06-10-02-00 3300XL 8 mm ýakynlyk synaglary
Gelip çykyşy Amerikanyň Birleşen Ştatlary (ABŞ)
HS kody 85389091
Ölçegi 16 sm * 16 sm * 12 sm
Agram 0.8kg

Jikme-jiklikler

Düşündiriş
3300 XL 8 mm ýakynlyk geçiriji ulgamy:
Bir 3300 XL 8 mm zond,
Bir 3300 XL uzaldyjy kabel 1 we
Bir 3300 XL proksimitor datçigi 2.
Ulgam, zondyň ujy bilen syn edilýän geçiriji ýeriň arasyndaky uzaklyga göni proporsional çykýan we statiki (pozisiýa) we dinamiki (yrgyldy) bahalary ölçäp bilýän çykyş naprýa .eniýesini üpjün edýär.Ulgamyň esasy goşundylary suwuk filmli maşynlarda titremäni we pozisiýany ölçemek, şeýle hem Keyphasor salgylanmasy we tizligi ölçemekdir.

3.3300 XL 8 mm ulgamy, häzirki ýakynlyk geçiriji ulgamlarymyzda iň ösen öndürijiligi üpjün edýär.Adaty 3300 XL 8 mm 5 metrlik ulgam, şeýle hem mehaniki konfigurasiýa, çyzykly aralyk, takyklyk we temperatura durnuklylygy üçin Amerikan Nebit Institutynyň (API) 670 Standard (4-nji neşir) bilen doly laýyk gelýär.3300 XL 8 mm ýakynlykdaky geçiriji ulgamlaryň hemmesi bu öndürijilik derejesini üpjün edýär we aýratyn komponentlere gabat gelmek ýa-da kalibrlemek zerurlygyny aradan aýyrýan zondlaryň, uzaldyjy kabelleriň we Proximitor datçikleriniň doly çalşylmagyny goldaýar.

Her 3300 XL 8 mm Transduser Ulgam komponenti yza gabat gelýär we çalşylýar 4 XL däl 3300 seriýaly 5 mm we 8 mm geçiriji ulgam komponentleri

5.Bu utgaşyklyk, 8,7 zondyň bar bolan gurnama meýdany üçin gaty uly bolan programmalar üçin 3300 5 mm zondy öz içine alýar.r Proksimitor datçigi

3300 XL Proximitor Sensor, öňki dizaýnlara garanyňda köp sanly gowulaşmalary öz içine alýar.Fiziki gaplamasy ony ýokary dykyzlykly DIN-demir ýol enjamlarynda ulanmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, datçigi köne “Proximitor Sensor” dizaýnlary bilen birmeňzeş 4 deşikli “aýak yzy” paýlaşýan adaty panel gurnama konfigurasiýasynda gurnap bilersiňiz.Iki wariant üçin gurnama bazasy elektrik izolýasiýasyny üpjün edýär we aýratyn izolýator plitalarynyň zerurlygyny aradan aýyrýar.

3300 XL Proximitor datçigi, radio ýygylyk päsgelçiliklerine ýokary derejede immun bolup, ony ýakyn radio ýygylyk signallaryndan ýaramaz täsir etmezden süýümli aýna jaýlarda gurmaga mümkinçilik berýär.3300 XL Proximitor Sensorynyň kämilleşdirilen RFI / EMI immuniteti Europeanewropanyň CE belgili tassyklamalaryny ýörite goralýan geçiriji ýa-da metal jaýlary talap etmezden kanagatlandyrýar, netijede gurnama çykdajylary we çylşyrymlylygy ýüze çykýar.

3300 XL-iň “SpringLoc” terminal zolaklary ýörite gurnama gurallaryny talap etmeýär we has çaltlaşdyrýar,
gowşadyp bilýän nurbat görnüşli gysyş mehanizmlerini ýok edip has berk meýdan sim baglanyşyklary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň: